Χαιρετισμός Πρόεδρου

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Είναι με μεγάλη χαρά που σας καλοσωρίζουμε στην ιστοσελίδα της Αγκαλιάς Ελπίδας.

Εγκεφαλική παράλυση με λίγα λόγια είναι η πάθηση του νευρικού κεντρικού συστήματος και εκδηλώνετε με διάφορες κινητικές διαταραχές π.χ σπαστικότητα, αθέτωση, ατονία, και μερικές φορές, συνοδεύεται και από άλλες αναπηρίες όπως οπτική , ακουστική ή νοητική. 

Ως γονείς και συγγενείς, γνωρίζουμε το μέγεθος της συνεχούς στήριξης που απαιτείται για την πρόοδο και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών μας.

Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην προσπάθεια τους να προσφέρουν στα παιδιά τους τις καλύτερες συνθήκες για να μπορούν να δρούν ανεξάρτητα είναι πάρα πολλά και σε βάρος της ψυχοσωματικής υγείας αυτών και των υπολοίπων μελών της οικογένειας.

Είναι υπόσχεση ότι οι ανάγκες τους θα βρίσκουν ανταπόκριση. Είναι ελπίδα ότι με επιμονή και αγώνα θα καταφέρνουμε να βρίσκουμε λύσεις σε ότι χρειάζονται για να ενταχθούν τα παιδιά με αναπηρίες με αξιοπρέπεια στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο όπως άλλωστε είναι το πρωταρχικό αναφαίρετο και βασικό  ανθρώπινο δικαίωμα τους.

Δυστυχώς οι ελλιπείς υποδομές και η μη σωστή ενημέρωση αναγκάζουν τους γονείς να επωμίζονται όλο το βάρος αυτής της προσπάθειας.

Έχοντας υπόψη, και βιώνοντας καθημερινά όλα αυτά τα εμπόδια ο σύνδεσμος έθεσε ως κυριότερο στόχο του μαζί με την βοήθεια όλων σας, να στέκεται μπροστά στις διεκδικήσεις των ατόμων με αναπηρίες και να προασπίζεται τα δικαιώματα τους , όπως απορρέουν από την Συμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (2006), την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία Υπέγραψε και κύρωσε το 2011 και έχει υποχρέωση να εφαρμώσει.

Με εκτίμηση
Γιούλα Πιτσιάλη 
Πρόεδρος

Απολογισμοί Προέδρων Οργανισμού και Οικονομικές Καταστάσεις

Απολογισμός 2019.    ec00830886.doc

Οικονομικές Καταστάσεις 2019  f199e4f23e.pdf

Απολογισμός 2020  0f3d10ccc3.doc