Ο Οργανισμός μας

Η Αγκαλιά Ελπίδας ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2008 με αρ. εγγρ. 235146.

Είναι παγκύπριος μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στηρίζεται στην εθελοντική εργασία και προσφορά των μελών του.

Η Αγκαλιά Ελπίδας ιδρύθηκε από γονείς και φίλους των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση σε απάντηση μιας σημαντικής ανάγκης:

Της σωστής καθοδήγησης και ενημέρωσης των παιδιών με εγκεφαλική και άλλες αναπηρίες και των οικογενειών τους , και την διαφύλαξη των Δικαιωμάτων τους, όπως απορρέουν από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για άτομα με αναπηρίες την οποία το κράτος Υπέγραψε και κύρωσε το 2011 και έχει την υποχρέωση να εφαρμώσει. 

Διαφυλάσσουμε μεταξύ άλλων το Δικαίωμα των παιδιών για ίση Αντιμετώπιση , χωρίς διακρίσεις , το Δικαίωμα τους στην Ενιαία , συμπεριληπτική και ποιοτική εκπαίδευση , το δικαίωμα στην υγεία , στην πληροφόρηση , στην ανεξαρτητη διαβίωση και διαβίου μάθηση και γενικά προασπιζόμαστε το δικαίωμα όλων των ανθρωπίνων διακιωμάτων τους. 

Φιλοσοφία της Οργάνωσης είναι να εξαλείψει όλες τις προκαταλήψεις και τα εμπόδια τα οποία η κοινωνία θέτει μπρος στην οποιανδήποτε αναπηρία , και να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά και μετέπειτα ενήλικες με αναπηρίες ενσωματώνονται μέσα στην κοινωνία ως ενεργά μέλη της.