Εκδηλώσεις

05-09-2020

Περίπατος με ιστιοπλοϊκά σκάφη
Μετά από τις εξελίξεις που είχαμε για την πανδημία με το νέο κύμμα Κοροινού στην Κύπρο , για προλυπτικούς λόγους η εκδήλ...

07-07-2020

Η Olympia και τα Public παρέδωσαν στην «Αγκαλιά Ελπίδας» εξοπλισμό
Η Olympia και τα Public παρέδωσαν στην «Αγκαλιά Ελπίδας» εξοπλισμό Η Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκ...

24-06-2020

29-05-2020

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Συνάντηση με Ειδική Επιτροπή που συστάθηκε για να αξιολογήσει τις περιπτώσεις παιδιών, που έχουν μεγαλύτερη ευπάθεια να ...

22-05-2020

Όχι στην Διάκριση του Υπουργείου Παιδείας κατά των παιδιών με αναπηρίες
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και η Αγκαλιά Ελπίδας μαζί με άλλες οργανώσεις , κ...

06-04-2019

Ετήσια Γενική Συνέλευση
Πρόσκληση: Στην Παγκύπρια Γενική Συνέλευση της ‘Αγκαλιάς Ελπίδας’ Παγκύπριας Οργάνωσης Γονέων και φίλων Παιδιών με ...