Εκδήλωση

06-04-2019

Πρόσκληση: Στην Παγκύπρια Γενική Συνέλευση της ‘Αγκαλιάς Ελπίδας’ Παγκύπριας Οργάνωσης Γονέων και φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και άλλες Παραλύσεις

ΠΡΟΣ: Μέλη Παγκύπριας Οργάνωσης Γονέων και φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και άλλες Παραλύσεις ‘Αγκαλιάς Ελπίδας’

Αγαπητά Μέλη,

Η Αγκαλιά Ελπίδας συνεχίζει να δρα προς το συμφέρον των παιδιών με αναπηρίες, και συνεχίζει να διεκδικεί τα δικαιώματα τους. Παράλληλα ενημερώνει γονείς, πολιτικά στελέχη, εκπαιδευτικούς και την κοινωνία για τις παραλήψεις του κράτους που έχουν αρνητικό αντίχτυπο στα παιδιά μας. Ο Αγώνας διεκδίκησης συνεχίζεται μέχρι τα παιδιά μας να μπορούν να απολαμβάνουν όλα τους τα δικαιώματα που αναγράφονται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες την οποία το κράτος έχει κυρώσει το 2011 και μέχρι να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή ζωή και αυτά και αλλά και οι οικογένειες τους.

Η συμμετοχή σας, σε αυτή την πορεία είναι σημαντική και απαραίτητη.

Καλείστε σε Παγκύπρια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Οργάνωσης Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκεφαλικές και άλλες Αναπηρίες Αγκαλιά Ελπίδας’ που θα πραγματοποιηθεί́ το Σάββατο 6 Απριλίου στις 10:00 π.μ., στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στο ‘Αμφιθέατρο Α’.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, παρακαλείστε όπως το αργότερο μέχρι τις 28 Μαρτίου κοινοποιήσετε γραπτώς προς το Πρόεδρο του Δ.Σ επιστολή ενδιαφέροντος μαζί με το βιογραφικό σας στο agaliaelpidas@cytanet.com.cy. Εάν επίσης ενδιαφέρεστε να αναλάβετε την προεδρία μίας εκ των επιτροπών πάλι αποστείλετε μας το βιογραφικό σας.

Σας αποστέλλεται η Ημερήσια Διάταξη και αναμένουμε όπως μας στείλετε οποιαδήποτε θέματα που θέλετε να εγγράψετε προς συζήτηση.

Βάση του καταστατικού́, για τη συμμετοχή́ σας στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να έχετε τακτοποιημένες την συνδρομή του τρέχοντα έτους δηλαδή 15 ευρώ για το 2019. Εναλλακτικά́, το θέμα της συνδρομής μπορεί́ να τακτοποιηθεί́ στην είσοδο της Γενικής Συνέλευσης.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέματα:

1. Παρουσίαση Πεπραγμένων του Δ.Σ.
2. Έκθεση Ελεγκτών για το 2017
3. Διορισμός Εγκεκριμένου Ελεγκτή
4. Θέματα που εγγράφονται από τα μέλη του Συνδέσμου
5. Κατανομή Μελών σε Επιτροπές

Έντυπα συμμετοχής και πρόσκληση