Εισφορές

Τραπεζικός λογαργιασμός: 011701051221
Τράπεζα Κύπρου​


Παρακαλούμε όπως ζητήσετε από τον ταμία να γράψει ολογράφως το όνομα σας πάνω στην κατάθεση και τον σκοπό της κατάθεσης σας.

Τηλέφωνο για πληροφορίες:
22436161 / 99 87462 (Έλλη Φιλίππου)

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφόρος Πουλίου & Καποτά 25, Διαμ. 102,
1035 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, Τ.Θ. 14223, 2155 Λευκωσία