Εισφορές

Τραπεζικός λογαργιασμός:

011701051221 Τράπεζα Κύπρου​

CY56 0020 0117 0000 0001 0512 2100 


Παρακαλούμε όπως ζητήσετε από τον ταμία να γράψει ολογράφως το όνομα σας πάνω στην κατάθεση και τον σκοπό της κατάθεσης σας.

Τηλέφωνο για πληροφορίες:
22436161 / 99 87462 (Έλλη Φιλίππου)

Κεντρικά Γραφεία:
Λεωφόρος Πουλίου & Καποτά 25, Διαμ. 102,
1035 Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, Τ.Θ. 14223, 2155 Λευκωσία