Διοικητικό Συμβούλιο

Γιούλα Πιτσιάλη Πρόεδρος
Σπύρος Αργυρίδης  Αντιπρόεδρος
Ελένη Μαυρομμάτη  Γραμματέας
Αλέκα Κίτρου  Ταμείας
Ελένη Φιλίππου  Μέλος